Kaynak Aktarımı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in “Kaynak aktarımı” başlıklı 12. maddesinde yer alan “…ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.” hükmüne istinaden üniversitelere öğrencilerin eğitim gördüğü program düzeyine göre aşağıdaki grafikte yeralan şekilde kaynak aktarımı yapılır.

 

Düzey

Proje

Seyahat

Toplam

Yüksek Lisans

5.000 TL

3.000 TL

8.000 TL

Doktora

10.000 TL

7.000 TL

17.000 TL

Yüksek Lisans+ Doktora

15.000 TL

10.000 TL

25.000 TL

 

ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim‐öğretim ve araştırma amacıyla lisansüstü eğitim gördüğü yükseköğretim kurumuna tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma görevlisinin;

—*Proje giderleri,
*—Lisansüstü eğitim yaptığı üniversiteye alınacak ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine teçhizat alım ve bakım, onarım destek harcamaları,
*Tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler,
*Araştırma görevlisinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme giderleri,

için kullanılır.